vvvvvvvvvvvvv

แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์สำคัญขนาดไหน?

แบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้งในรถยนต์ ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นแหล่งพลังงานตั้งต้นที่จำเป็นต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ที่ต้องการแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะนำไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ โดยหน้าที่หลักๆที่สำคัญนั้นคือการสตาร์ทเครื่องยนต์  ซึ่งในการสตาร์ทเครื่องยนต์ในแต่ละครั้งนั้น จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากๆจากการสตาร์ทรถยนต์ในแต่ละครั้ง และเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าที่กว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นในรถยนต์รวมกัน และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สามารถทำให้รถขับเคลื่อนตัวไปได้ กล่าวโดยรวมแบตเตอรี่มีหน้าที่หลักอันสำคัญอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์ ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เองก็ได้ค้นคว้าคิดค้นโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ได้มาตารฐาน เพื่อให้ได้แบตเตอรี่ ที่สามารถปล่อยกระแสไฟครั้งละมากๆไปขับเคลื่อนระบบมอเตอร์สตาร์ท เพื่อฉุดให้กลไกภายในเครื่องยนต์ทำงานจุดระเบิดและเผาไหม้แปรเปลี่ยนพลังงาน จนเกิดการเคลื่อนตัวเป็นวัฎจักร และวนกลับพลังงานไฟฟ้าเพื่ออัดประจุไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์สมบูรณ์นั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบันเข้าที่ 2020 อย่างเช่นทุกวันนี้บทบาทและความมีอยู่ของแบตเตอรี่รถยนต์เอง ก็ยังคงอยู่ตราบจนปัจจุบัน ถึงแม้จะเริ่มมีการเข้ามาของเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ใช้ในยานยนต์มาแล้วเป็นเวลาหนึ่ง แต่ผู้ใช้รถในปัจจุบันส่วนหนึ่งก็ยังมีความลังเลถึงความสามารถในการใช้งานในระยะยาว และยังมีการกังวนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาที่ต้องตามมาในอนาคต สิ่งสำคัญอันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือคติความเชื่อที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี

แต่ก็เช่นกันพลังงานทางเลือกเองเป็นสิ่งเด่นชัดที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การมาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดใหม่ที่เรียกว่า ลิเทียม,ลิเทียมไอออน เป็นตัวเลือกที่เห็นผลในตอนนี้ ซึ่งจะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดอย่างเดิมอีกแล้ว แบตเตอรี่แบบเดิมๆก็จะค่อยๆหมดไป และถูกทดแทนด้วยส่วนประกอบของเซล์พลังอย่างอื่นแทนอย่างที่กล่าวมา นั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top