BOSCH แบตเตอรี่

BOSCH  แบตเตอรี่ แบตเตอรี่รถยนต์จากเยอรมันนี เป็นแบตเตอรี่แบบ SMF เป็นอีกหนึ่งแบร์นที่เชื่อว่าหลายๆคนคงมีแบร์นนี้อยู่ในใจ เดิมจากกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ยุโรป ด้วยประสิทธิภาพที่เปี่ยมล้นเกินราคา ด้วยคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยของเยอรมันส่วนผสมของวัสดุแคลเซียมในแผ่นธาตุ ประกอบกับประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทุกยี่ห้อ จึงตอบสนองความต้องการของคนรักรถด้วยเป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้งกำลังสตาร์ทที่สูง และอายุการใช้งานที่ไม่เป็นสองรองจากแบร์นอื่น สามารถครองใจนักเล่นรถมาอย่างยาวนานตลอดหลายปี ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี แบตเตอรี่มีหลายขนาดสามารถรองรับรถยนต์ทุกประเภท ทั้งรถครอบครัวขนาดเล็ก รถเก๋งขนาดใหญ่ รถกระบะ รถหรูไฮโซ ตลอดจนถึงรถบรรทุกเชิงพาณิชย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top