OUR SERVICES

ร้าน ช.สกุลแบตเตอรี่

เราจัดส่งแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งให้ภายในเวลาอันรวดเร็วราคาถูก จากจุดบริการของเราที่ใกล้ที่สุด เราให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งในและนอกสถานที่จัดส่งถึงบ้าน เราสำรองระบบไฟในรถยนต์ให้ขณะเปลี่ยน เพื่อไม่ให้ระบบรถเกิดปัญหาภาพหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เป็นอย่างดี พร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศจากทางร้านโดยตรง จัดจำหน่ายแบตเตอรี่ชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ พร้อมคำแนะนำการเลือกใช้งานแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมกับลักษณะการใช้รถอย่างถูกต้อง

“ช.สกุลให้คุณมากกว่าแบตเตอรี่ลูกใหม่” !! กว่า 3,000 คันต่อปี !! เราทราบถึงความหลากหลายจากปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และความผิดปกติอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ เราจึงสามารถวิเคราะห์ปัญหารถสตาร์ทไม่ติดเบื้องต้นความเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่หรือไม่ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ลูกค้าพึ่งจะได้รับ

 • เลือกใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตรงรุ่น เหมาะกับลักษณะการใช้งาน
 • ตรวจเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ลูกเดิมก่อนทุกครั้ง หากไม่พบปัญหาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
 • สำรองระบบไฟภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันความเสียหายกับกล่อง ECUและอุปกรณ์ภายในรถยนต์
 • ตรวจเช็คคุณภาพไดชาร์จ อันจะส่งผลกับแบตเตอรี่ในภายหลัง
 • มีบริการหลังการขาย หากพบแบตเตอรี่เสียตามเงื่อนไขการรับประกัน เราเปลี่ยนใหม่ให้ทันที หรือสำรองแบตเตอรี่ใช้งานระหว่างรอดำเนินการส่งเคลมเพื่อให้บริษัทผู้ผลิตตรวจสอบอย่างละเอียด

ขั้นตอนขอเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ กับ ช.สกุลแบตเตอรี่

การติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์กับ ช.สกุลแบตเตอรี่ ปัจจุบันเรายังไม่พบปัญหาแบตเตอรี่ที่เสียชำรุดจากการผลิตกล่าวคือ การเสื่อมสภาพก่อนหมดระยะการรับประกันจากทางผู้ผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของแต่ละยี่ห้อก็มีขั้นตอนมาตราฐาน รวมถึงการใช้โรบอทร่วมในบางสายการผลิตในบางยี่ห้อ จึงมั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่แท้ที่ผลิตจากโรงงานมีคุณภาพมาตราฐาน แต่ถ้าลูกค้าพบแบตเตอรี่ที่เสียจากการผลิต แจ้งเราโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. โทรหา ช.สกุลแบตเตอรี่ โทรแจ้งอาการนัดวันและเวลา ไปตรวจวิเคราะห์แบตเตอรี่บริการในพื้นที่บริการของทางร้าน
 2. ตรวจสอบเช็คคุณภาพแบตเตอรี่ โดยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่ ถ้ายังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน จำเป็นต้องส่งไปกลับโรงงานผู้ผลิตเพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้ง ทางร้านจะมีแบตเตอรี่สำรองให้ลูกค้าได้ใช้รถระหว่างรอผลเคลม จากทางโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ ประมาณ 3 สัปดาห์ แต่หากพบว่าชำรุดเสียหายจากโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ทางร้านจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ลูกค้าทันที
 3. หากผลการวิเคราะห์แบตเตอรี่ ถ้าพบว่าแบตเตอรี่เสียชำรุดจากทางโรงงานผู้ผลิต ทางโรงงานจะนำส่งแบตเตอรี่ลูกใหม่มาให้ทันที่ แต่ถ้าแบตเตอรี่ไม่เสียสามารถเก็บไฟได้ปกติและใช้งาน ได้ทางโรงงานผู้ผลิตจะส่งเอกสารผลการวิเคราะห์แบตเตอรี่อย่างละเอียด พร้อมแบตเตอรี่ลูกเดิมกลับมา ทางร้านจะแจ้งและนำส่งแบตเตอรี่ลูกเดิมพร้อมผลการวิเคราะห์กลับให้ลูกค้า
 4. เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่จากการส่งเคลม หากได้รับแบตเตอรี่ลูกใหม่ แบตเตอรี่ในทุกยี่ห้อที่ได้รับการเคลมประกันมาแล้วจากทางผู้ผลิตแบตเตอรี่ ทุกบริษัทจะกำหนด ให้วันประกันนับต่อจากวันที่เดิมที่ซื้อจากร้านเท่านั้น

หมายเหตุ:

 1. หากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจากช่างที่ให้บริการนอกสถานที่ ตรวจเช็คพบว่าแบตเตอรี่ปกติ แต่เกิดจากระบบรถยนต์ หรือขาดการใช้รถเป็นเวลานาน และปัญหาอื่น เช่น ระบบไดชาร์จไม่ทำงาน,ไดสตาร์ททำงานผิดปกติ เปิดไฟค้างไว้,ไฟรั่ว เป็นต้น จะมีค่าบริการ 200500 บาท หรือถ้าหากจำเป็นต้องนำแบตเตอรี่กลับมาเพื่อชาร์จไฟลูกค้าต้องมารับแบตเตอรี่ลูกเดิมที่หน้าร้านเท่านั้น
 2. หากกรณีส่งแบตเตอรี่เข้าเคลมโรงงานแล้วได้แบตเตอรี่ลูกใหม่ ทางร้านจะนำแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปติดตั้งให้โดยไม่มีค่าบริการ แต่ถ้าหากผลแบตเตอรี่ไม่เสียและได้ลูกเดิมกลับมา ทางลูกค้าจำเป็นต้องมารับที่หน้าร้าน หรือให้ทางร้านนำไปใส่กลับคืนให้โดยจะมีค่าบริการ ซึ่งอัตราค่าบริการเบื้องต้น  200 – 500 บาท (แล้วแต่กรณี)
 3. หากผลการเคลมลูกค้าได้รับแบตเตอรี่ลูกเดิมที่ส่งกลับจากทางโรงงานผู้ผลิต แต่ยังมีข้อข้องใจใน ทางร้านจะประสานกับทางโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อชี้แจงหรือส่งทีมช่างเทคนิคมาวิเคราะห์ตรวจเช็คระบบรถของลูกค้า อีกครั้ง

เงื่อนไขการยกเว้น การขอเคลมแบตเตอรี่ ช.สกุลแบตเตอรี่

 • รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่จากโรงงานผู้ผลิต ระยะกิโลเมตร หรือ จำนวนปี แล้วแต่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งถึงก่อน
 • ขาดการชาร์จประจุไฟเพิ่ม หรือปล่อยให้แบตเตอรี่ไฟหมด ไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน
 • การอัดประจุไฟมากเกินไปเกินขนาด Overcharging หรือขาดการอัดประจุไฟ

Over discharging

 • ขาดการเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ปล่อยให้น้ำกรดในแบตเตอรี่แห้ง
 • มีการเติมสารอื่นที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
 • เติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์ มากกว่าในระดับที่กำหนดไว้บนแบตเตอรี่
 • มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำกรดในแบตเตอรี่เดิมหรือเติมกรดเพิ่ม หลังจากมีการใช้งานแบตเตอรี่
 • แบตเตอรี่เปลือกมีรอยแตกร้าว  ขั้วขาด หรือสึกกร่อน จากแรงกระแทกหรืออื่นใด
 • เกิดความเสียหายจากไฟลัดวงจรจากภายนอก แบตเตอรี่ระเบิด แตก
 • ขาดการดูแลทำความสะอาดอย่างเหมาะสม มีคราบเกลือฝังแน่น จุกระบายอากาศอุดตัน ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
 • มีการแก้ไขขูดขีด วันเดือนปี ที่จำหน่าย หรือ ไม่ระบุวันที่ใช้งาน
 • สาเหตุจากความเสียหายอื่นของอุปกรณ์ ที่ใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหาย
 • นำแบตเตอรี่ไปใช้งานผิดประเภท เช่นใช้งานโซล่าเซล์ ดัดแปลง หรือไปใช้กับอุกรณ์ไฟฟ้าอื่น

สาระน่ารู้

3K แบตเตอรี่

3K แบตเตอรี่ เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ จากประเทศไทย ที่มีคุณภาพราคาถูกและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รถ เป็นที่ถูกใจคนไทยมานานหลายสิบปี

อ่านเพิ่มเติม »

GS แบตเตอรี่

GS แบตเตอรี่ ถือว่าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้ จะเห็นได้จากการได้รับการกล่าวถึง และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้รถยนต์มาเป็นเวลาอย่างยาวนาน

อ่านเพิ่มเติม »

PUMA แบตเตอรี่

PUMA แบตเตอรี่ แบร์นแบตเตอรี่ชั้นนำอีกหนึ่งยี่ห้อที่อยู่ในใจของใครหลายคน และยังได้รับการยอมรับอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ ว่าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ที่ดีที่สุดอีกยี่ห้อ

อ่านเพิ่มเติม »

PANASONIC แบตเตอรี่

PANASONIC แบตเตอรี่ ด้วยชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานบ่งบอกถึงคุณภาพ อันได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ใช้รถมาตลอด ซึ่งชื่อ

อ่านเพิ่มเติม »

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ฉุกเฉิน ติดต่อ 24 ชั่วโมง

062-746-3801

BOOK AN APPOINTMENT TODAY

ลูกค้าของเรา

Scroll to Top